بررسی قیمت روز میلگرد در ایران
فروش مستقيم ميلگردنيشابور-اصفهان-سمنان-ابهر-گلستان-ظفربناب-تاكستان-شاهرود-قزوين-نوشهر-پارس  
قالب وبلاگ
سرویس پیامک کوتاه
دریافت آخرین قیمت میلگرد از طریق سامانه پیام کوتاه 10009155512718
التماس دعا

19/بهمن/ 1394

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

12150

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

11700

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

11920

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

11150

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

11850

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

11100

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

11100

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

11200

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

12300

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

12100

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

11500

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

11500

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

13300

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

12800

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

12300

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

---

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

12650

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

12250

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

11650

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

13000

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

12500

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

11900

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

11300

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

12300

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

11900

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

11300

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

12200

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

12100

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

11500

      A3          
ردیف
هيربد
قیمت به ریال
توضیحات
۱

پروفيل هيربد سايز جور

13450

                  ورق2                         
۲

میلگرد هيربد سایز {۱۴تا۲۵}

11250

  A3       
۳

میلگرد هيربد سایز ۳۲

---

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

16500

 ورق5/1       
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان
ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

11950

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

11950

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

600000

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

820000

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

1070000

 { ۱۲متری}  

[ دوشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ ] [ 11:11 ] [ رحمان عارفخانی ]

18/بهمن/ 1394

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

12150

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

11700

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

11920

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

11150

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

11850

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

11100

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

11100

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

11200

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

12300

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

12100

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

11500

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

11500

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

13300

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

12800

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

12300

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

---

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

12650

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

12250

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

11650

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

13100

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

12500

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

12000

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

11400

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

12300

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

11900

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

11300

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

12200

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

12100

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

11500

      A3          
ردیف
هيربد
قیمت به ریال
توضیحات
۱

پروفيل هيربد سايز جور

13450

                  ورق2                         
۲

میلگرد هيربد سایز {۱۴تا۲۵}

11250

  A3       
۳

میلگرد هيربد سایز ۳۲

---

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

16500

 ورق5/1       
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان
ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

11950

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

11950

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

600000

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

820000

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

1070000

 { ۱۲متری}  

[ یکشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ] [ 9:25 ] [ رحمان عارفخانی ]

17/بهمن/ 1394

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

12500

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

12050

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

12270

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

11150

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

11850

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

11100

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

11100

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

11200

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

12300

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

12100

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

11500

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

11500

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

13400

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

12900

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

12400

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

---

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

12650

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

12250

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

11650

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

13200

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

12500

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

12100

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

11500

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

12300

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

11900

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

11300

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

12200

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

12100

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

11500

      A3          
ردیف
هيربد
قیمت به ریال
توضیحات
۱

پروفيل هيربد سايز جور

13450

                  ورق2                         
۲

میلگرد هيربد سایز {۱۴تا۲۵}

11250

  A3       
۳

میلگرد هيربد سایز ۳۲

---

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

16500

 ورق5/1       
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان
ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

11950

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

11950

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

600000

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

820000

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

1070000

 { ۱۲متری}  

[ شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ ] [ 11:7 ] [ رحمان عارفخانی ]

15/بهمن/ 1394

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

12500

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

12050

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

12270

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

11150

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

12000

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

11200

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

11200

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

11200

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

12300

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

12100

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

11500

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

11500

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

13400

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

12900

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

12400

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

---

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

12650

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

12250

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

11650

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

13200

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

12500

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

12100

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

11500

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

12300

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

11900

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

11300

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

12300

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

12200

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

11600

      A3          
ردیف
هيربد
قیمت به ریال
توضیحات
۱

پروفيل هيربد سايز جور

13450

                  ورق2                         
۲

میلگرد هيربد سایز {۱۴تا۲۵}

11250

  A3       
۳

میلگرد هيربد سایز ۳۲

---

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

16500

 ورق5/1       
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان
ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

11950

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

11950

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

600000

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

820000

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

1070000

 { ۱۲متری}  

[ پنجشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ ] [ 11:22 ] [ رحمان عارفخانی ]

14/بهمن/ 1394

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

12500

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

12020

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

12270

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

11150

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

12000

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

11200

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

11200

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

11200

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

12300

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

12100

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

11500

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

11500

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

13400

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

12900

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

12400

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

---

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

12650

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

12250

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

11650

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

13200

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

12500

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

12100

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

11500

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

12300

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

11900

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

11300

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

12300

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

12200

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

11600

      A3          
ردیف
هيربد
قیمت به ریال
توضیحات
۱

پروفيل هيربد سايز جور

13450

                  ورق2                         
۲

میلگرد هيربد سایز {۱۴تا۲۵}

11250

  A3       
۳

میلگرد هيربد سایز ۳۲

---

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

16500

 ورق5/1       
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان
ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

11950

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

11950

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

600000

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

820000

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

1070000

 { ۱۲متری}  

[ چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ] [ 11:33 ] [ رحمان عارفخانی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

#فروش میلگرد نيشابور بدون واسطه مستقیم از کارخانه فولاد خراسان#

#فروش پروفیل نیشابور درب کارخانه#

#همراه با فاكتور رسمي#

#صادرات ميلگرد نيشابور به كشورهاي همسايه#

# با ما تماس بگیرد #

تلفن : 2-43211200 - 051

فکس : 43211201 - 051

همراه : 09151511718

09155512718 - 09150265356

حاج محمد عارفخانی و پسران

دفتر مرکزی : نیشابور - میدان رسالت

بنگاه : کیلو متر 5 جاده فولاد خراسان

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.
Online User