بررسی قیمت روز میلگرد در ایران
فروش مستقيم ميلگردنيشابور-اصفهان-سمنان-ابهر-گلستان-ظفربناب-تاكستان-شاهرود-قزوين-نوشهر-پارس  
قالب وبلاگ
سرویس پیامک کوتاه
دریافت آخرین قیمت میلگرد از طریق سامانه پیام کوتاه 10009155512718
التماس دعا

۱۱/شهريور/۱۳۹۴

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

۱۴۵۵۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

 ۱۴۱۳۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 2سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

۱۴۳۵۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

---

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

۱۴۳۰۰

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

۱۳۷۰۰

A2
3

میلگرد قزوين سایز {۱۶و۱۸}

۱۳۶۰۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد قزوين سایز۱۰ ساده

۱۴۰۰۰

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

۱۳۹۰۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۴۸۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۴۶۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۴۲۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۴۲۰۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸كلاف

۱۵۸۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۵۴۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۴۸۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

۱۴۸۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۵۰۰۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

۱۴۸۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۴۰۰۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۶۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۴۷۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۴۶۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

۱۴۲۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۴۸۵۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۴۵۰۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۳۸۰۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز   ۸

۱۵۲۰۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۰}          

۱۴۸۰۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۴۰۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

---

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

---

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰

---

  7/5کیلو-ورق2        
۳

ورق 4ميل برش خورده

۱۷۴۰۰

تحويل در خراسان

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۴۵۰۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۴۵۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

---

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۱۶۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۳۵۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ ] [ 10:44 ] [ رحمان عارفخانی ]

۱۰/شهريور/۱۳۹۴

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

۱۴۵۵۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

 ۱۴۱۳۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 2سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

۱۴۳۵۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

---

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

۱۴۳۰۰

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

۱۳۷۰۰

A2
3

میلگرد قزوين سایز {۱۶و۱۸}

۱۳۶۰۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد قزوين سایز۱۰ ساده

۱۴۰۰۰

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

۱۳۹۰۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۴۸۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۴۶۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۴۲۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۴۲۰۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸كلاف

۱۵۸۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۵۴۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۴۸۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

۱۴۸۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۵۰۰۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

۱۴۸۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۴۰۰۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۶۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۴۷۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۴۶۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

۱۴۲۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۴۸۵۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۴۵۰۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۳۸۰۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز   ۸

۱۵۲۰۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۰}          

۱۴۸۰۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۴۰۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

---

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

---

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰

---

  7/5کیلو-ورق2        
۳

ورق 4ميل برش خورده

۱۷۴۰۰

تحويل در خراسان

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۴۵۰۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۴۵۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

---

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۱۶۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۳۵۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ ] [ 18:3 ] [ رحمان عارفخانی ]

۰۹/شهريور/۱۳۹۴

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

۱۴۵۵۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

 ۱۴۱۱۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 2سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

۱۴۳۵۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

---

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

۱۴۳۰۰

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

۱۳۷۰۰

A2
3

میلگرد قزوين سایز {۱۶و۱۸}

۱۳۶۰۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد قزوين سایز۱۰ ساده

۱۴۰۰۰

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

۱۳۹۰۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۴۸۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۴۶۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۴۲۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۴۲۰۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸كلاف

۱۵۸۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۵۴۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۴۸۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

۱۴۸۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۵۰۰۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

۱۴۸۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۴۰۰۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۶۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۴۷۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۴۶۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

۱۴۲۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۴۸۵۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۴۵۰۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۳۸۰۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز   ۸

۱۵۲۰۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۰}          

۱۴۸۰۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۴۰۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

---

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

---

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰

---

  7/5کیلو-ورق2        
۳

ورق 4ميل برش خورده

۱۷۴۰۰

تحويل در خراسان

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۴۵۰۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۴۵۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

---

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۱۶۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۳۵۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ ] [ 11:32 ] [ رحمان عارفخانی ]

۰۸/شهريور/۱۳۹۴

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

۱۴۵۵۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

 ۱۴۱۱۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 2سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

۱۴۳۵۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

---

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

۱۴۳۰۰

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

۱۳۷۰۰

A2
3

میلگرد قزوين سایز {۱۶و۱۸}

۱۳۶۰۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد قزوين سایز۱۰ ساده

۱۴۰۰۰

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

۱۳۹۰۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۴۸۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۴۶۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۴۲۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۴۲۰۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸كلاف

۱۵۸۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۵۴۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۴۸۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

۱۴۸۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۵۰۰۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

۱۴۸۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۴۰۰۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۶۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۴۷۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۴۶۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

۱۴۲۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

--

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۴۶۴۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۴۰۵۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز   ۸

۱۵۲۰۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۰}          

۱۴۸۰۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۴۰۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

---

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

---

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰

---

  7/5کیلو-ورق2        
۳

ورق 4ميل برش خورده

۱۷۴۰۰

تحويل در خراسان

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۴۵۰۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۴۵۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

---

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۱۶۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۳۵۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ ] [ 13:22 ] [ رحمان عارفخانی ]

۰۷/شهريور/۱۳۹۴

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

۱۴۹۰۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

 ۱۴۳۳۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 2سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

۱۴۵۷۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

۱۳۵۵۰

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

۱۴۳۰۰

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

۱۳۷۰۰

A2
3

میلگرد قزوين سایز {۱۶و۱۸}

۱۳۶۰۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد قزوين سایز۱۰ ساده

۱۴۰۰۰

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

۱۳۹۰۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۴۸۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۴۶۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۴۲۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۴۲۰۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸كلاف

۱۵۹۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۵۵۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۴۹۵۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

۱۴۹۵۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۵۱۰۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

۱۴۸۵۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۴۵۰۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۶۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۴۹۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۴۸۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

۱۴۴۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

--

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۴۶۴۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۴۰۵۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز   ۸

۱۵۲۰۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۰}          

۱۴۸۰۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۴۰۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

---

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

---

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

---

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰

---

  7/5کیلو-ورق2        
۳

ورق 4ميل برش خورده

۱۷۴۰۰

تحويل در خراسان

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۴۵۰۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۴۵۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

---

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۱۶۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۳۵۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ شنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ ] [ 11:21 ] [ رحمان عارفخانی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

#فروش میلگرد نيشابور بدون واسطه مستقیم از کارخانه فولاد خراسان#

#فروش پروفیل نیشابور درب کارخانه#

#همراه با فاكتور رسمي#

#صادرات ميلگرد نيشابور به كشورهاي همسايه#

# با ما تماس بگیرد #

تلفن : 2-43211200 - 051

فکس : 43211201 - 051

همراه : 09151511718

09155512718 - 09150265356

حاج محمد عارفخانی و پسران

دفتر مرکزی : نیشابور - میدان رسالت

بنگاه : کیلو متر 5 جاده فولاد خراسان

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.
Online User