بررسی قیمت روز میلگرد در ایران
فروش مستقيم ميلگردنيشابور-اصفهان-سمنان-ابهر-گلستان-ظفربناب-تاكستان-شاهرود-قزوين-نوشهر-پارس  
قالب وبلاگ
سرویس پیامک کوتاه
دریافت آخرین قیمت میلگرد از طریق سامانه پیام کوتاه 10009155512718
التماس دعا

10/آذر/ 1394

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

13100

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

12650

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 4سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

12880

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

---

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

12500

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

11900

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

11900

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

12050

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

13000

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

12900

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

12200

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

12200

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸کلاف

14500

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

14000

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

13500

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

---

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

13700

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

13400

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

12700

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

14000

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

13100

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

12800

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

12300

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

12850

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

12550

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

12300

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

13200

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

13000

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

12400

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد هيربد سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد هيربد سایز {۱۴تا۲۵}

12100

  A3       
۳

میلگرد هيربد سایز ۳۲

---

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

16600

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی ۲۰*۲۰

---

  7/5کیلو-ورق2        
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان
ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

13400

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

13400

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

---

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

---

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

---

 { ۱۲متری}  

[ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ ] [ 11:1 ] [ رحمان عارفخانی ]

09/آذر/ 1394

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

13100

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

12650

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 2سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

12880

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

---

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

12500

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

11900

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

11900

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

12150

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

13100

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

13000

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

12300

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

12300

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸کلاف

14500

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

14000

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

13500

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

---

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

13700

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

13400

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

12700

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

14000

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

13100

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

12800

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

12300

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

12850

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

12550

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

12300

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

13200

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

13000

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

12400

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد هيربد سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد هيربد سایز {۱۴تا۲۵}

12150

  A3       
۳

میلگرد هيربد سایز ۳۲

---

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

16600

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی ۲۰*۲۰

---

  7/5کیلو-ورق2        
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان
ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

13400

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

13400

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

---

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

---

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

---

 { ۱۲متری}  

[ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ ] [ 11:49 ] [ رحمان عارفخانی ]

08/آذر/ 1394

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

13100

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

12650

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 2سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

12880

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

---

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

12500

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

11900

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

11900

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

12150

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

13100

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

13000

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

12300

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

12300

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸کلاف

14500

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

14000

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

13500

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

---

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

13700

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

13400

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

12700

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

14000

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

13100

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

12800

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

12300

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

12850

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

12550

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

12300

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

13200

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

13000

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

12400

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد هيربد سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد هيربد سایز {۱۴تا۲۵}

12150

  A3       
۳

میلگرد هيربد سایز ۳۲

---

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

16600

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی ۲۰*۲۰

---

  7/5کیلو-ورق2        
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان
ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

13400

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

13400

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

---

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

---

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

---

 { ۱۲متری}  

[ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ ] [ 11:33 ] [ رحمان عارفخانی ]

07/آذر/ 1394

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

13150

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

12700

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 2سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

12950

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

---

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

12500

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

11900

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

11900

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

12150

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

13100

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

13000

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

12300

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

12300

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸کلاف

14500

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

14000

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

13500

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

---

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

13700

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

13400

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

12700

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

14000

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

13100

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

12800

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

12300

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

12850

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

12550

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

12300

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

13200

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

13000

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

12400

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد هيربد سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد هيربد سایز {۱۴تا۲۵}

12150

  A3       
۳

میلگرد هيربد سایز ۳۲

---

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

16600

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی ۲۰*۲۰

---

  7/5کیلو-ورق2        
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان
ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

13400

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

13400

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

---

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

---

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

---

 { ۱۲متری}  

[ شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ ] [ 14:45 ] [ رحمان عارفخانی ]

03/آذر/ 1394

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۰

13300

A3 میلگرد---موجود نمیباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

12800

A3بارگیری میلگرد نیشابور تا 2سایز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲و۱۲

13000

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتی

---

صادراتیA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین و پارس سایز ۸   

12600

A2
2

میلگرد قزوین وپارس {۱۰تا۱۴}  

12100

A2
3

میلگرد قزوین سایز {۱۶و۱۸}

12100

A2بارگیری میلگرد قزوین تا ۴ سایز
4

میلگرد قزوین سایز۱۰ ساده

---

A2
5

میلگرد خرمدشت سایز ۱۰

12150

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

13250

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

13150

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

12500

A3بارگیری میلگرد ظفر تا ۴ سایز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

12500

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸کلاف

14500

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

14000

A3بارگیری میلگرد گلستان۲سایز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

13500

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۰}

---

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

13800

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۳۲و۱۲

13500

بارگیری میلگرد شاهرود 7 سایز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

12800

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

14000

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

13100

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

12800

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

12300

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

12950

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

12700

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

12300

      A3          
ردیف
آناهیتا گیلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گیلان سایز   ۸

13300

                    A2                           
۲

میلگرد گیلان سایز {۱۰}          

13100

       A3             
۳

میلگرد گیلان سایز {۱۴تا۲۵}

12500

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد هيربد سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد هيربد سایز {۱۴تا۲۵}

12150

  A3       
۳

میلگرد هيربد سایز ۳۲

---

    A3        
ردیف
پروفیل نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطی۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

16900

        {15و23کیلو}ورق2                   
۲

قوطی ۲۰*۲۰

---

  7/5کیلو-ورق2        
۳

ورق 4میل برش خورده

---

اصفهان
ردیف
شکفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشی ۳ فابریک 

13500

           { ۶متری}            
2

نبشی ۴و ۵فابریک      

13500

 { ۶متری} 
3

ناودانی ۶   

---

 { ۱۲متری}   
4

ناودانی ۸   

---

 { ۱۲متری}  
5

ناودانی ۱۰  

---

 { ۱۲متری}  

[ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ ] [ 11:47 ] [ رحمان عارفخانی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

#فروش میلگرد نيشابور بدون واسطه مستقیم از کارخانه فولاد خراسان#

#فروش پروفیل نیشابور درب کارخانه#

#همراه با فاكتور رسمي#

#صادرات ميلگرد نيشابور به كشورهاي همسايه#

# با ما تماس بگیرد #

تلفن : 2-43211200 - 051

فکس : 43211201 - 051

همراه : 09151511718

09155512718 - 09150265356

حاج محمد عارفخانی و پسران

دفتر مرکزی : نیشابور - میدان رسالت

بنگاه : کیلو متر 5 جاده فولاد خراسان

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.
Online User