بررسی قیمت میلگرد ایران
فروش ميلگردنيشابور-سمنان-گلستان-ظفربناب-شاهرود-قزوين-پارس-امیرکبیر-نيك صدرا  
قالب وبلاگ
التماس دعا

۰۹/بهمن/۱۳۹۳

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۶۴۹۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۶۲۷۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 2سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۶۴۹۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

۱۵۲۰۰

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸   

۱۶۲۰۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}  

۱۵۶۵۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۶۲۰۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۵۶۵۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۷۲۷۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۶۶۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۶۴۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۶۱۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۶۱۰۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۱۸۷۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۷۷۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۶۹۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۶۹۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۷۰۰۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۶۵۵۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۶۳۰۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۸۵۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۷۳۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۷۰۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۶۹۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۶۸۵۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۶۴۵۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۵۹۰۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز  ۱۰

۱۶۹۰۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۲}          

۱۶۰۰۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۶۰۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

۱۷۰۰۰

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

۱۶۷۰۰

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

۱۶۷۰۰

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

۱۹۳۰۰

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۱۹۵۰۰

  7/5کیلو-ورق2        
۳قوطي۸۰*۴۰                          

---

25كيلو-ورق2/5    

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۶۷۰۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۶۵۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

۹۰۰۰۰۰

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۲۵۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۷۷۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ پنجشنبه 1393/11/09 ] [ 10:23 ] [ عارفخانی ]

۰۸/بهمن/۱۳۹۳

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۶۴۹۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۶۲۷۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 2سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۶۴۹۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

۱۵۲۰۰

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸   

۱۶۲۵۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}  

۱۵۷۰۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۶۲۵۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۵۷۰۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۷۲۷۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۶۷۵۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۶۵۵۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۶۲۵۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۶۲۵۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۱۸۷۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۷۷۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۶۹۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۶۹۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۷۰۰۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۶۵۵۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۶۳۰۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۸۵۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۷۳۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۷۰۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۶۹۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۶۸۵۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۶۴۵۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۵۹۰۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز  ۱۰

۱۶۹۰۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۲}          

۱۶۰۰۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۶۰۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

۱۷۰۰۰

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

۱۶۷۰۰

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

۱۶۷۰۰

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

۱۹۳۰۰

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۱۹۵۰۰

  7/5کیلو-ورق2        
۳قوطي۸۰*۴۰                          

---

25كيلو-ورق2/5    

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۶۷۰۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۶۵۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

۹۰۰۰۰۰

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۲۵۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۷۷۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ چهارشنبه 1393/11/08 ] [ 10:57 ] [ عارفخانی ]

۰۷/بهمن/۱۳۹۳

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۶۵۰۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۶۲۷۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 2سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۶۵۰۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

۱۵۲۰۰

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸   

۱۶۳۰۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}  

۱۵۷۵۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۶۳۰۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۵۷۵۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۷۲۷۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۶۸۵۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۶۶۵۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۶۳۵۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۶۳۵۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۱۸۷۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۷۷۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۶۹۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۶۹۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۷۰۵۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۶۶۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۶۳۵۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۸۵۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۷۳۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۷۰۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۶۹۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۶۸۵۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۶۵۳۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۶۰۰۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز  ۱۰

۱۶۹۵۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۲}          

۱۶۵۰۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۶۰۵۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

۱۷۰۰۰

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

۱۶۷۵۰

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

۱۶۷۵۰

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

۱۹۳۰۰

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۱۹۵۰۰

  7/5کیلو-ورق2        
۳قوطي۸۰*۴۰                          

---

25كيلو-ورق2/5    

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۶۷۰۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۶۵۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

۹۰۰۰۰۰

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۲۵۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۷۷۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ سه شنبه 1393/11/07 ] [ 10:45 ] [ عارفخانی ]

۰۶/بهمن/۱۳۹۳

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۶۵۰۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۶۲۷۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 2سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۶۵۰۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

۱۵۲۰۰

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸   

۱۶۳۵۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}  

۱۵۸۰۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۶۳۵۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۵۸۰۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۷۲۷۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۶۹۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۶۷۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۶۵۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۶۵۰۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۱۸۷۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۷۷۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۶۹۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۶۹۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۷۰۵۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۶۶۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۶۳۵۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۸۵۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۷۳۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۷۰۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۶۹۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۶۸۵۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۶۵۳۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۶۰۰۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز  ۱۰

۱۷۰۵۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۲}          

۱۶۵۵۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۶۱۵۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

۱۷۰۰۰

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

۱۶۷۵۰

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

۱۶۷۵۰

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

۱۹۵۰۰

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۱۹۶۰۰

  7/5کیلو-ورق2        
۳قوطي۸۰*۴۰                          

---

25كيلو-ورق2/5    

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۷۵۰۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۶۸۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

۱۰۰۰۰۰۰

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۲۷۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۷۷۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ دوشنبه 1393/11/06 ] [ 10:41 ] [ عارفخانی ]

۰۵/بهمن/۱۳۹۳

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۶۵۰۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۶۲۷۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 2سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۶۵۰۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

۱۵۲۰۰

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸   

۱۶۴۰۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}  

۱۵۸۵۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۶۴۰۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۵۸۵۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۷۲۷۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۶۹۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۶۷۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۶۵۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۶۵۰۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۱۸۷۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۷۷۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۶۹۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۶۹۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۷۱۵۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۶۷۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۶۴۵۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۹۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۸۰۰۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۷۴۸۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۷۳۸۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۶۹۵۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۶۵۵۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۶۰۵۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز  ۱۰

۱۷۰۷۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۲}          

۱۶۵۶۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۶۱۶۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

۱۷۱۰۰

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

۱۶۸۵۰

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

۱۶۸۵۰

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

۱۹۵۰۰

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۱۹۶۰۰

  7/5کیلو-ورق2        
۳قوطي۸۰*۴۰                          

---

25كيلو-ورق2/5    

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۷۵۰۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۶۸۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

۱۰۰۰۰۰۰

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۲۷۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۷۷۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ یکشنبه 1393/11/05 ] [ 10:46 ] [ عارفخانی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

# فروش میلگرد نیشابور بدون واسطه
مستقیم از کارخانه فولاد خراسان#

#فروش میلگرد همراه با فاکتور رسمی#

#صادرات ميلگرد نيشابور #

# با ما تماس بگیرد #

تلفن : 2-43211200 - 051

فکس : 43211201 - 051

همراه : 09151511718

09150265356 - 09155512718

حاج محمد عارفخانی و پسران

دفتر مرکزی : نیشابور - میدان رسالت

بنگاه : کیلو متر 5 جاده فولاد خراسان

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.

این دفتر فروش هیچ شعبه دیگری ندارد

Online User