بررسی قیمت میلگرد ایران
فروش ميلگردنيشابور-سمنان-گلستان-ظفربناب-شاهرود-قزوين-پارس-امیرکبیر-نيك صدرا  
قالب وبلاگ
التماس دعا

با سلام به همكاران و مشتريان گرامي ضمن عرض تسليت به مناسبت رحلت  

پيامبر اكرم و  شهادت امام حسن مجتبي و امام رضا اين دفتر فروش  

تا تاريخ 5/10/93 تعطيل مي باشد 

باتشكر عارفخاني

[ سه شنبه 1393/09/25 ] [ 12:15 ] [ عارفخانی ]

۲۵/آذر/۱۳۹۳

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۷۵۸۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۷۳۵۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۷۵۸۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۰۰

A3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۷۳۰۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۶۷۵۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۷۳۰۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۶۷۵۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۷۷۲۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۸۱۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۷۶۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۷۴۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۷۳۰۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۹۸۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۸۸۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۸۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۸۱۵۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۷۷۵۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۴ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۷۵۵۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۶۵۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۸۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۴۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۷۶۶۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۷۴۶۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۷۰۶۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز  ۱۰

---

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۲}          

۱۷۶۰۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۷۲۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

۱۷۶۵۰

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

۱۷۵۵۰

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

۱۷۵۵۰

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰---۸۰*۴۰

۲۱۶۰۰

      {15و23كيلو}ورق2                    
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۲۱۹۰۰

  7/5کیلو
۳قوطي۸۰*۴۰                          

۲۱۰۰۰

25كيلو

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۹۳۵۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و۵فابريك      

۱۸۱۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

۱۰۸۰۰۰۰

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۳۹۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۷۹۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ سه شنبه 1393/09/25 ] [ 10:46 ] [ عارفخانی ]

۲۴/آذر/۱۳۹۳

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۷۵۸۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۷۳۵۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۷۵۸۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۰۰

A3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۷۳۷۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۶۸۲۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۷۳۷۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۶۸۲۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۷۷۲۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۸۱۰۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۷۶۰۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۷۴۰۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۷۳۰۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۹۸۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۸۸۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۸۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۸۱۵۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۷۷۵۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۴ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۷۵۵۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۶۵۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۸۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۴۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۷۶۶۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۷۴۶۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۷۰۶۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز  ۱۰

---

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۲}          

۱۷۶۰۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۷۲۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

۱۷۶۵۰

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

۱۷۵۵۰

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

۱۷۵۵۰

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰---۸۰*۴۰

۲۱۶۰۰

      {15و23كيلو}ورق2                    
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۲۱۹۰۰

  7/5کیلو
۳قوطي۸۰*۴۰                          

۲۱۰۰۰

25كيلو

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۹۳۵۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و۵فابريك      

۱۸۱۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

۱۰۸۰۰۰۰

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۳۹۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۷۹۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ دوشنبه 1393/09/24 ] [ 10:51 ] [ عارفخانی ]

۲۳/آذر/۱۳۹۳

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۷۵۸۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۷۳۵۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۷۵۸۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۰۰

A3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۷۴۲۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۶۸۷۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۷۴۲۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۶۸۷۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۷۷۲۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۸۱۲۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۷۶۲۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۷۴۲۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۷۳۲۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۹۸۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۸۸۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۸۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۸۱۵۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۷۷۵۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۴ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۷۵۶۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۶۵۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۸۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۴۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۷۶۶۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۷۴۶۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۷۰۶۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز  ۱۰

---

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۲}          

۱۷۶۰۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۷۲۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

۱۷۶۵۰

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

۱۷۵۵۰

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

۱۷۵۵۰

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰---۸۰*۴۰

۲۱۶۰۰

      {15و23كيلو}ورق2                    
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۲۱۹۰۰

  7/5کیلو
۳قوطي۸۰*۴۰                          

۲۱۰۰۰

25كيلو

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۹۳۵۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و۵فابريك      

۱۸۱۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

۱۰۸۰۰۰۰

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۳۹۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۷۹۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ یکشنبه 1393/09/23 ] [ 10:32 ] [ عارفخانی ]

۲۰/آذر/۱۳۹۳

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۷۵۸۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۷۳۵۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور ۲ سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۷۵۸۰

A3
4

میلگرد نیشابور {صادراتی}-دلار

۵۰۰

A3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸

۱۷۴۷۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}

۱۶۹۲۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۷۴۷۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۶۹۲۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

۱۷۷۲۰

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۸۱۵۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۷۶۵۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۷۴۵۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۷۳۵۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

۲۰۵۰۰

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۹۸۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۸۸۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۸۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۸۱۵۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۷۷۵۰

بارگيري ميلگرد شاهرود ۴ سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۷۵۶۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۲۰۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۹۶۵۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۸۵۰۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۸۴۰۰

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۷۶۶۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۷۴۶۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۷۰۶۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز  ۱۰

---

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۲}          

۱۷۶۰۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۷۲۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

۱۷۶۵۰

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

۱۷۵۵۰

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

۱۷۵۵۰

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰---۸۰*۴۰

۲۱۶۰۰

      {15و23كيلو}ورق2                    
۲

قوطي ۲۰*۲۰

۲۱۹۰۰

  7/5کیلو
۳قوطي۸۰*۴۰                          

۲۱۰۰۰

25كيلو

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۹۳۵۰

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و۵فابريك      

۱۸۱۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

۱۰۸۰۰۰۰

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۳۹۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۷۹۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ پنجشنبه 1393/09/20 ] [ 11:0 ] [ عارفخانی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

# فروش میلگرد نیشابور بدون واسطه
مستقیم از کارخانه فولاد خراسان#

#فروش میلگرد همراه با فاکتور رسمی#

# با ما تماس بگیرد #

تلفن : 2-43211200 - 051

فکس : 43211201 - 051

همراه : 09151511718

09150265356 - 09155512718

حاج محمد عارفخانی و پسران

دفتر مرکزی : نیشابور - میدان رسالت

بنگاه : کیلو متر 5 جاده فولاد خراسان

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.

این دفتر فروش هیچ شعبه دیگری ندارد

Online User