بررسی قیمت میلگرد ایران
فروش ميلگردنيشابور-سمنان-گلستان-ظفربناب-شاهرود-قزوين-پارس-امیرکبیر-نيك صدرا  
قالب وبلاگ
التماس دعا

۱۶/ارديبهشت/۱۳۹۴

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۵۴۴۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۵۲۰۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 4سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۵۴۴۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

۱۴۱۰۰

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸   

۱۵۵۵۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}  

۱۴۹۵۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۵۵۵۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۴۹۵۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

---

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۵۷۵۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۵۵۵۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۵۲۵۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۵۲۵۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

---

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۶۵۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۵۹۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۵۹۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۵۸۶۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۵۶۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۵۱۵۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۷۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۶۳۵۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۵۴۴۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

---

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۵۸۳۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۵۴۳۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۴۸۸۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز  ۱۰

۱۶۰۰۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۲}          

۱۵۴۸۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۵۰۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

---

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

---

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

۱۸۲۰۰

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰-40*20-20*30

۱۸۴۰۰

  ورق2        
۳پروفيل جور سبك                         

۲۱۰۰۰

ورق5/1   

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۶۰۰۰ 

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۵۷۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

---

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۲۰۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

---

 { ۱۲متري}  

[ چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ ] [ 10:27 ] [ عارفخانی ]

۱۵/ارديبهشت/۱۳۹۴

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۵۴۴۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۵۲۰۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 4سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۵۴۴۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

۱۴۱۰۰

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸   

۱۵۵۵۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}  

۱۴۹۵۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۵۵۵۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۴۹۵۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

---

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۵۷۵۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۵۵۵۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۵۲۵۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۵۲۵۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

---

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۶۵۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۵۹۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۵۹۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۵۸۶۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۵۶۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۵۱۵۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۷۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۶۳۵۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۵۴۴۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

---

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۵۸۳۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۵۴۳۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۴۸۸۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز  ۱۰

۱۶۰۰۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۲}          

۱۵۴۸۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۵۰۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

---

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

---

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

۱۸۲۰۰

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰-40*20-20*30

۱۸۴۰۰

  ورق2        
۳پروفيل جور سبك                         

۲۱۰۰۰

ورق5/1   

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۶۰۰۰ 

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۵۷۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

---

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۲۰۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

---

 { ۱۲متري}  

[ سه شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ ] [ 11:7 ] [ عارفخانی ]

۱۴/ارديبهشت/۱۳۹۴

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۵۴۴۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۵۲۰۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 4سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۵۴۴۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

۱۴۱۰۰

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸   

۱۵۵۵۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}  

۱۴۹۵۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۵۵۵۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۴۹۵۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

---

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۵۷۵۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۵۵۵۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۵۲۵۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۵۲۵۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

---

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۶۵۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۵۹۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۵۹۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۵۸۶۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۵۶۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۵۱۵۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۷۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۶۳۵۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۵۴۴۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

---

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۵۸۳۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۵۴۳۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۴۸۸۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز  ۱۰

۱۶۰۰۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۲}          

۱۵۴۸۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۵۰۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

---

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

---

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

۱۸۲۰۰

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰-40*20-20*30

۱۸۴۰۰

  ورق2        
۳پروفيل جور سبك                         

۲۱۰۰۰

ورق5/1   

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۶۰۰۰ 

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۵۷۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

---

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۲۰۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

---

 { ۱۲متري}  

[ دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ ] [ 10:30 ] [ عارفخانی ]

۱۳/ارديبهشت/۱۳۹۴

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۵۴۴۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۵۲۰۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 4سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۵۴۴۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

۱۴۱۰۰

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸   

۱۵۵۵۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}  

۱۴۹۵۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۵۵۵۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۴۹۵۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

---

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۵۷۸۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۵۵۸۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۵۲۸۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۵۲۸۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

---

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۶۵۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۵۹۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۵۹۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۵۹۶۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۵۷۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۵۲۵۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۷۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۶۳۵۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۵۴۴۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

---

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۵۸۳۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۵۴۳۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۴۸۸۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز  ۱۰

۱۶۰۰۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۲}          

۱۵۵۰۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۵۰۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

---

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

---

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

۱۸۲۰۰

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰-40*20-20*30

۱۸۴۰۰

  ورق2        
۳پروفيل جور سبك                         

۲۱۰۰۰

ورق5/1   

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۶۱۰۰ 

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۵۸۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

۸۹۰۰۰۰

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۲۰۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۶۶۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ یکشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ ] [ 10:40 ] [ عارفخانی ]

۱۰/ارديبهشت/۱۳۹۴

 
ردیف
نیشابور
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد نیشابور سایز ۱۲

۱۵۴۴۰

A3 ميلگرد---موجود نميباشد
2

میلگرد نیشابور سایز { ۱۴ تا ۲۸}

۱۵۲۰۰

A3بارگيري ميلگرد نيشابور تا 4سايز
3

میلگرد نیشابور سایز  ۳۲

۱۵۴۴۰

A3
4

میلگرد نیشابور {۱۴تا۲۸}صادراتي

۱۴۱۰۰

صادراتيA3
ردیف
قزوین
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد قزوین سایز ۸   

۱۵۵۵۰

A2
2

میلگرد قزوین سایز {۱۰تا۱۶}  

۱۴۹۵۰

A2
3

میلگرد پارس سایز ۸

۱۵۵۵۰

A2بارگيري ميلگرد قزوين تا ۴ سايز
4

میلگرد پارس سایز۱۰

۱۴۹۵۰

A2
5

میلگرد نوشهر سایز ۸کلاف

---

A2
ردیف
ظفر بناب
قیمت به ریال
توضیحات
1

میلگرد ظفربناب سایز ۸

۱۵۷۸۰

A2
2

میلگرد ظفربناب سایز ۱۰

۱۵۵۸۰

A2
3

میلگردظفربناب سایز{۱۲و۱۴}

۱۵۲۸۰

A3بارگيري ميلگرد ظفر تا ۴ سايز
4

میلگردظفربناب سایز{۱۶تا۲۵}

۱۵۲۸۰

A3
ردیف
گلستان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گلستان سایز ۸

---

A3
۲

میلگرد گلستان سایز ۱۰

۱۶۵۰۰

A3بارگيري ميلگرد گلستان۲سايز
۳

میلگرد گلستان سایز  ۱۲

۱۵۹۰۰

A3
۴

میلگردگلستان سایز {۱۴تا۲۸}

۱۵۹۰۰

A3
ردیف
شاهرود
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد شاهرود سایز ۱۰

۱۵۹۶۰

A3
۲

میلگرد شاهرود سایز ۱۲

۱۵۷۰۰

بارگيري ميلگرد شاهرود 7 سايز
۳

میلگرد شاهرود سایز {۱۴تا۲۸}

۱۵۲۵۰

A3
ردیف
سمنان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد سمنان سایز ۸

۱۷۰۰۰

                       A3                    
۲

میلگرد سمنان سایز ۱۰

۱۶۳۵۰

A3
۳

میلگرد سمنان سایز  ۱۲

۱۵۴۴۰

A3
۴

میلگرد سمنان سایز {۱۴تا۱۸}

---

A3
ردیف
امیرکبیر
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد امیرکبیر سایز ۱۰

۱۵۸۳۰

                     A3                           
۲

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۲}

۱۵۴۳۰

       A3             
۳

میلگرد امیرکبیر سایز {۱۴تا۲۵}

۱۴۸۸۰

      A3          
ردیف
آناهيتا گيلان
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد گيلان سایز  ۱۰

۱۶۰۰۰

                    A2                           
۲

میلگرد گيلان سایز {۱۲}          

۱۵۵۰۰

       A3             
۳

میلگرد گيلان سایز {۱۴تا۲۵}

۱۵۰۰۰

      A3          
ردیف
فولاد نیک صدرای(مشهد)
قیمت به ریال
توضیحات
۱

میلگرد صدرای توس سایز ۱۲

---

                     A3                         
۲

میلگرد صدرای توس سایز ۱۶

---

  A3       
۳

میلگرد صداری توس سایز ۱۸

---

    A3        
ردیف
پروفيل نيشابور
قیمت به ریال
توضیحات
۱

قوطي۴۰*۴۰--۸۰*۴۰--۵۰*۳۰

۱۸۳۰۰

        {15و23كيلو}ورق2                   
۲

قوطي ۲۰*۲۰-40*20

۱۸۵۰۰

  7/5کیلو-ورق2        
۳قوطي۸۰*۴۰                          

---

25كيلو-ورق2/5    

ردیف
شكفته
قیمت به ریال
توضیحات
1

نبشي ۳ فابريك 

۱۶۱۰۰ 

           { ۶متري}            
2

نبشي ۴و ۵فابريك      

۱۵۸۰۰

 { ۶متري} 
3

ناوداني ۶   

۸۹۰۰۰۰

 { ۱۲متري}   
4

ناوداني ۸   

۱۲۰۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  
5

ناوداني ۱۰  

۱۶۶۰۰۰۰

 { ۱۲متري}  

[ پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ ] [ 10:12 ] [ عارفخانی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

# فروش میلگرد نیشابور بدون واسطه
مستقیم از کارخانه فولاد خراسان#

#فروش پروفيل نيشابور درب كارخانه#

#فروش همراه با فاکتور رسمی#

#صادرات ميلگرد نيشابور #

# با ما تماس بگیرد #

تلفن : 2-43211200 - 051

فکس : 43211201 - 051

همراه : 09151511718

09150265356 - 09155512718

حاج محمد عارفخانی و پسران

دفتر مرکزی : نیشابور - میدان رسالت

بنگاه : کیلو متر 5 جاده فولاد خراسان

فروش محصولات کارخانه, روزانه تا ساعت 15 می باشد.

این دفتر فروش هیچ شعبه دیگری ندارد

Online User